กศน.ตำบลเชื้อเพลิงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.อำเภอปราสาท ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเสม็ด ม.7 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์