ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ กศน.ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์