ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์