ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2565 ครู กศน.ตำบลเชื้อเพลิงได้เข้าร่วมโครงการ ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Oline และ Offline ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์